Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Phần mềm

  Các phần mềm giáo dục
  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2010
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   
   
   

  Số:  1556  /BGDĐT-GDTrH

  V/v: tổ chức ôn thi tốt nghiệp

  THPT năm 2010

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

          Hà Nội, ngày 29  tháng 03 năm 2010

   

  Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo

   

            Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010; Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên; Công văn 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2009-2010; để chuẩn bị thật tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các trường THPT  thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Hoàn thành chương trình lớp 12 THPT theo đúng kế hoạch của các Sở GDĐT, phù hợp với hướng dẫn kế hoạch năm học của Bộ GDĐT. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã qui định.

  2. Tiếp tục nghiên cứu quán triệt tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình THPT. Đảm bảo việc giảng dạy, học tập bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT ban hành theo Quyết định số 16/2006/BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

  3. Căn cứ Công văn số 1482/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/3/2010 của Bộ GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2010, các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc ôn tập, đảm bảo thời gian, tập trung vào những kiến thức kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với điều kiện địa phương khả năng nhận thức của học sinh.

  Bên cạnh việc ôn tập trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, nhà trường và giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các bài, các chương khác nhau; đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12: nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập.

  Để tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh, các trường THPT cần chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tốt nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp,  hướng dẫn, gợi ý trả lời.

            4. Về phương thức ôn tập:

            Trong việc tổ chức ôn tập, cần vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp:

            a) Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập; ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. 

            b) Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh; kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý.

            c) Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp phân loại học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm chuyên môn, những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, ngoài thời gian ôn tập theo kế hoạch ôn tập của các trường THPT, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi.

            5. Các Sở GDĐT cần sớm tổ chức tốt hội nghị chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó chú trọng rút kinh nghiệm việc tổ chức ôn tập cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009; bàn bạc và triển khai cho các trường THPT thực hiện các giải pháp phù với điều kiện của từng địa phương, từng trường nhằm tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. 

            Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời.

   

    Nơi nhận:

  - Bộ trưởng: để báo cáo;

  - Các Thứ trưởng: để báo cáo;

  - Như trên: để thực hiện;

  - Cục KT&KĐCLGD: để phối hợp;

  - Lưu VT, Vụ GDTrH.

   

  TL. Bé tr­ëng

  VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

   

   

   

   

   

   

                             Vũ Đình Chuẩn

   

   

   

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Võ Anh Dũng @ 23:46 30/03/2010
  Số lượt xem: 611
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến