Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Phần mềm

  Các phần mềm giáo dục
  Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản Bộ GD & ĐT >

  Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 10258/BGDĐT- KTKĐCLGD V/v Cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; - Các đại học, học viện; - Các trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về cấu trúc đề thi, hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau: I. Cấu trúc đề thi năm 2010 1. Đề thi tốt nghiệp THPT a) Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (gồm: thí sinh học Ban Khoa học Tự nhiên, Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Cơ bản, thí sinh học trường THPT Kĩ thuật và thí sinh tự do) được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. - Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: + Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; + Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm. - Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng. b) Đề thi dành cho thí sinh học theo chương trình GDTX cấp THPT được ra theo chương trình GDTX cấp THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, không có phần riêng. 2. Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. 2 a) Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần: - Phần chung cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; - Phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm. b) Đối với các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng. II. Hình thức thi năm 2010 Hình thức thi của các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau: 1. Thi theo hình thức tự luận: các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. 2. Thi theo hình thức trắc nghiệm: các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật). Môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 (trong số các môn nêu trên) sẽ được thông báo cụ thể vào tháng 3/2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt những nội dung trên, chủ động triển khai chuẩn bị cho các kỳ thi năm 2010; đồng thời khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho các đối tượng thí sinh sẽ tham gia dự thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - 30 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội; email: cucktkd@moet.edu.vn; fax (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992 để được xử lý kịp thời./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); - Website Bộ; - Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Vũ Luận
  Nhắn tin cho tác giả
  Võ Anh Dũng @ 17:54 30/11/2009
  Số lượt xem: 221
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến