Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Phần mềm

  Các phần mềm giáo dục

  Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 10258/BGDĐT- KTKĐCLGD V/v Cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; - Các đại học, học viện; - Các trường đại học, cao đẳng. Bộ Giáo dục và Đào...

  Quyết định 167 ngày 28/09/1982 của Hội đồng bộtrưởng về ngày nhà giáo Việt Nam

  QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 167-HĐBT NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1982 VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ ví trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội...

  Quy định Chuẩn hiệu trưởng

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 29/2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ...

  Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 28 /2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯBan hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007...

  Phiếu đánh giá Hiệu trưởng

  Phụ lục 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT Ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) __________________ Sở/Phòng GD-ĐT ……............................................................................ Trường ..................... ............................................................................... PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ Họ và tên hiệu trưởng: ........................................................Năm học:....................Hướng dẫn cho điểm: 1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên: ...